Bekar Anne Olmak Nasıl Bir Şey?

bekar anne, bekar anne olma, bekar anne olmanın avantajları

Birçok kadın bir eşleri olmadan çocuk sahibi olmayı seçer; durumlar kadından kadına değişir. Bazı kadınlar, bebeğin babası olan partnerleriyle yalandan ilgi­lilerdir ama evlenmemeyi seçerler. Bazı kadınlar partnerlerinin desteği olmadan hamile kalırlar. Bununla beraber bazı ka­dınlar da hamile kalma yöntemi olarak donör (yapay) döllenmeyi seçerler.

Kişisel durum ne olursa olsun, hepsi­nin ortak endişeleri vardır.

Birçok durumda -bir anne ister bekâr, ister dul, ister boşanmış olsun- bir ço­cuğun genel ortamı, evin içinde bir ba­banın varlığından daha önemlidir. Bir­leşik Devletler’de, tek ebeveynli evle­rin % 86’sı kadınlar tarafından idare edilir. Son araştırmalar, eğer evde baş­ka destekleyici yetişkinler varsa bir ço­cuğun bekâr bir kadın tarafından idare edilen evde daha iyi yaşadığını göster­mektedir.bekar anne, bekar anne olma, bekar anne olmanın avantajları

Bazı insanlar seçiminizin mantıksız olduğunu düşünebilir ve bunu size söy­leyebilirler. Ancak, bu sizden başka kim­seyi ilgilendirmez. Eğer birisi bu konuda sizin canınızı sıkıyorsa konuyu değiştirin. Kendiniz istemediğiniz sürece bir be­bek sahibi olmak için nedenlerinizi kim­seyle tartışmayın.

“Yalnız” olduğunuz halde gerçekten yalnız değilsiniz. Ailenizden ve arkadaş­larınızdan destek isteyin. Küçük çocuk­ları olan anneler, deneyimlerinizle ilgili duygularınızı paylaşabilirler, çünkü benzer duyguları yakın zamanda onlar da yaşadı.

Eğer küçük çocuğu olan arkadaşları­nız veya aile üyeleriniz varsa, onlarla konuşun. Evli olsaydınız da büyük olası­lıkla endişelerinizi bu kişilerle paylaşa­caktınız. Özel durumunuzun bunu değiş­tirmesine izin vermeyin.

Hamileliğiniz sırasında ve bebeğin do­ğumundan sonra yardım için güvenebi­leceğiniz kişiler bulmak önemlidir. Bir kadın, bunun için, eğer bebeği sabahın 2’sinde kontrol edilemez bir şekilde ağ­lıyorsa kimi arayabileceğini düşündüğü­nü söyledi. Bu soruya yanıt bulduğu za­man, her türlü acil durumda güvenebile­ceği -hamilelik sırasında veya sonrasın­da- kişiyi de bulduğunu belirtti!

Doğum sürecinde ve doğumda, daha sonra da yanınızda olacak birini seçmek sizin için yararlı olabilir. Bekâr olduğu­nuz İçin doğum süreci ve doğumla ilgili özel bir planlama gerektirecek bölüm, doğum başladığı zaman sizi hastaneye kimin götüreceğidir. Bir kadın, onu do­ğuma arkadaşının götürmesini istemişti, ama doğum vakti geldiğinde arkadaşına ulaşamamıştı. Bir sonraki seçeneği (pla­nın bir parçası) bir taksi çağırmaktı, bu da hastaneye çok uzun sürede gitmesine neden oldu.

Yasal Sorular. Durumunuz az rastlanır olduğundan, sorularınıza yanıt bulmak önem taşır. Aşağıdaki sorular, bekâr anne olmayı seçen kadınlar tarafından ortaya atılmıştır. Bu soruların yanıtlarını verme­nizi tekrar ediyoruz, çünkü bunlar yasal sorulardır ve aile kanunları alanında uzmanlaşmış bir avukat tarafından gözden geçirilmelidir. Bu, bekâr bir anne olarak düşünmeniz gereken türden soruları ay­dınlatmaya yardımcı olabilir.

• Kendisi de bu şekilde bebek sahibi olan bir arkadaşım bu durumun yasal pürüzlerini düşünmem gerektiğini söyledi. Acaba tam olarak ne demek istiyor?

• Tek başıma bir bebek sahibi oluyorum ve kendim ve bebeğim konusundaki tıbbi kararları kimin verebileceği konu­sunda endişeliyim. Bu endişelerim hak­kında yapabileceğim bir şey var mı?

• Evli değilim ama bebeğimin babasıyla gerçekten birbirimize bağlıyız. Partne­rim doğum sırasında veya doğumdan sonra herhangi bir problem olursa ben ve bebeğim için tıbbi kararları verebi­lir mi?

• Eğer bana bir şey olursa, partnerim be­beğimizin doğumundan sonra onunla ilgili tıbbi kararlan verebilir mi? Eğer evli değilsek bebeğimin babası­nın yasal haklan nelerdir?

• Partnerimin ebeveynleri torunlan (ya­ni benim çocuğum) konusunda yasal haklara sahip mi?

• Bebeğimin babası ve ben hamile oldu­ğumu öğrenmeden önce ayrıldık. Onunla bebek hakkında konuşmam gerekir mi?

• Donör (yapay) döllenme yöntemini seçtim. Eğer doğum sırasında bana herhangi bir şey olursa benim için tıb­bi kararları kim verebilir? Bebeğim için tıbbi kararları kim alabilir?

• Yapay döllenme yöntemiyle hamile kaldım. Doğum belgesinde “babanın ismi” başlığına ne yazacağım? Yapay döllenmede kullanılan sperm sahibinin ailevi, tıbbi geçmişi hakkın­da daha fazla bilgi almamın bir yolu var mı?

• Yapay döllenme yaptırdım ve bebeği­min babasının gelecekte çocuğumun yaşamının bir parçası olma konusun­daki haklarından endişeleniyorum. Endişelenmem gerekir mi? Hayatımı kaybetmem durumunda ço­cuğum için ne tür düzenlemeler yapa­bilirim?

• Birisi bana, çocuğumun günün birinde kendi kız kardeşi veya erkek kardeşi ile evlenebileceğini ve yapay döllen­me yoluyla doğduğu için bunu bileme­yeceği konusunda şaka yaptı. Bu mümkün mü? Ender rastlanan durumum nedeniyle dü­şünmem gereken başka şeyler var mı?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*