Japonca ve Türkçe arasında yapılan tercümeler ile neler sağlanabilir?

japonca tercümenin önemi, japonca tercüme neden önemli, japonca tercümenin önem kazanması

 Japonlar ve Türkler milattan önce ve sonraki yıllarda aynı coğrafyada bulundukları için çok büyük kültürel etkileşim içine girmişlerdir. Japonların ve Türklerin etkileşim süreçleri Orta Asya da kurulan Türk devletleri ile sağlanmıştır ve Kavimler Göçü ile bu durum azalmıştır. Yani Japon ve Türk kültüründe ortak şeyler görmek mümkündür. Ayrıca Japon kaynaklarına bakılarak eski Türk toplulukları hakkında bilgi toplamak oldukça basittir. İşte bu durumda Japonca tercümeler devreye girer.japonca tercümenin önemi, japonca tercüme neden önemli, japonca tercümenin önem kazanması

Japonca tercümeler sayesinde Japon ve Türk milletleri hakkında bilgiler elde edebiliriz. Örneğin; Ertuğrul firkateyni olayı 2.Abdulhamit han tarafından 1887 yılında Japonya’ya gönderilen ve dönüşte firkateynin batmasıyla sonuçlanan bu olayı Japoncadan yapılan çevirilerle birde Japon halkının gözünden görerek daha fazla bilgi elde edebiliriz.

 Diğer bir Japon Türk ilişkisi konusu da bilim ve teknoloji alanlarındadır. Burada da yine Japonca tercüme devreye girer ve bize büyük bir kolaylık sağlar. Bu tercümeler sayesinde Japon bilim ve teknolojisini Türk bilim ve teknolojisine aktarabilir ve ülkemizin gelişmesine oldukça büyük bir katkı sağlayabiliriz. Örneğin Japonlar tarafından ülkemize yapılacak olan nükleer enerji santrallerinin yapım ve kullanım sürecinde Japonca tercümeye çok ihtiyaç vardır. Çünkü bu nükleer enerji santrallerinde çıkacak herhangi bir sorun milyonlarca insanın hayatını tehlikeye sokabilir. Geçtiğimiz yıllarda Japonya da büyük bir deprem oldu ve bunun sonucunda oluşan tsunami nükleer enerji santrallerine çok büyük hasarlar verdi ve sızıntılar oldu. Japonlar bu olay sonucunda birçok ders çıkarttı ve nükleer enerji santrallerinin korunumu konusunda daha geniş çaplı önlemler aldı. Bu gibi teknolojik gelişmeler Türkiye de yapılan nükleer enerji santrallerine uygulanırsa daha güvenli bir ortam oluşturulmuş olur. Yani bu teknolojilerin ülkemize gelmesi için ilk önce Japonya ile iyi ve sağlıklı bir şekilde ilişkiler kurulması gerekir bunu ancak güvenilir tercümeler sonucunda gerçekleştirebiliriz.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*