Kulağa hitap eden reklamcılık

kulağa hitap eden reklamlar, kulağa hitap eden reklamların sorunu, reklamların sorunları

Bu dezavantajların karşısında, radyo yayınlarının çok büyük bir artısı durmaktadır ama: Radyo yayını bir defada Yüksek sayıda kişilere ulaşır. Örneğin önemli yayın saatlerinde ailelere bütün olarak ulaşır. Radyo yayınının bir başka Özelliğine iki açıdan bakmak mümkündür. Ses düzeyi çok Yüksek olduğunda, oda sınırlarını aşar ve komşulara kadar ulaşır. Bunun iyi bir özellik ya da rahatsız edici bir özellik olması, bu durumda, radyo alıcısının sahibine değil, sesin ulaştığı kişilere bağlıdır. Radyo kanallarının, cihazların s düzeylerinin “oda ayarında” tutulması yönündeki dev ricaları, bu durumla bağlantılıdır. Hiç kuşku yoktur ki, radyo reklamlarını reddedenlerin bir kısmı, hassas kişilerden ya d dinlenirken veya çalışırken rahatsız edilmek İstemeyenlerde oluşmaktadır.kulağa hitap eden reklamlar, kulağa hitap eden reklamların sorunu, reklamların sorunları

İster konuşulan sözlerden meydana gelsin, isterse de okunan veya çalınan şarkılardan, radyo yayınları bedensel olarak tespit edilemezler ve etkileri, nakledilmeleri anıyla sınırlıdır. Bu durum, radyo reklamının basılı reklam araçlarıyla eleştirisel mukayesesi esnasında çok önemlidir. Dinleyici, konuşulan metnin hızını ve ritmini belirleyemez. Bu metni, işitmek istediği şekilde ve en iyi anlayabildiği biçimde düzenleyemez. Bu yalnızca sunucuya bağlı bir şeydir. Ancak bu ayrıca şu anlama gelmektedir: Anons çok hızlı yapılırsa, dinleyici bazı şeyleri kaçırır, belki, programın anlaşılması için gerekli olan birkaç tane kelimeyi ya da bütün bir cümleyi kaybeder. Ve yahut, yayının bütününü duyamaz. Buna karşılık okuyucu duraklayınca, kısa veya uzun bir süreden sonra, bıraktığı yerden başlayarak okumaya devam edebilir. Radyo dinleyicisi, bedensel alıcısının biyolojik ve fiziksel özellikleri nedeniyle, bir programla yetinir. Gerçi onu kapatıp, bir başkasını dinleyebilir, ama böylece konuşma akışı, belki yayının en önemli kısmı kaybolur.

Radyo reklamcılığının ve her türlü radyo yayınım olumlu etkisi için, insan sesinin duygusal etkisi çok önemlidir. Bunun sosyal anlamı Batı Almanya’da hâlâ tam anlamıyla anlaşılamamıştır ve radyo reklamcılığı şirketlerinin yöneticileri de, radyo kanallarının yöneticileri de, değerini henüz takdir edememektedir. Başka türlü, bazı yayınlarda tamamen antipatik seslerin kullanılması, şarkıcıların seçiminde o kadar çok hata yapılması mümkün olamazdı herhalde. Burada, politik ve kültürel konularda konuşanlardan hiç söz etmemek gerekir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*