Medikal Alanda Tercümenin Faydaları Nelerdir?

medikal tercümei medikal tercüme yapımı

Türk Dil Kurumu, her ne kadar mütercim ve tercümanlık sözcükleri için aynı karşılığı, yani  “çevirmen” kelimesini uygun görmüş olsa da, aslında her iki işi yapabilmek için  farklı uzmanlık alanları gerektirmektedir. Yazılı metin çevirilerini yapanlar için, “mütercim”; sözlü metin tercümanlığı yapan çevirmenlere de “tercüman” denilmektedir. Özellikle son yıllarda revaçta olan ve kendi içerisinde profesyonellik kazanan tercümanlık ile ilgili bu farklılık, bilhassa günümüzde yazılı tercüme ve sözlü tercüme olarak kendini birbirinden ayırmıştır. Buradaki farklılaşma oldukça mühimdir. Tıpkı her iki çevirinin de kendine has zorlukları olduğu gibi alanında uzmanlık gerektiren belirli disiplinler de birbirinden yöntem olarak ayrışmaktadır. Bu alanlardan en sık rastlananı; hukuk, tıp, işletme, ekonomi, finans, medikal gibi alanlardır. medikal tercümei medikal tercüme yapımı


Birbiri arasında aktarım yapılacak her iki dile ve kültüre hâkimiyete ihtiyaç duyan tercümanlık, medikal alanda tercüme yapılabilmesi için,  ek olarak uzmanlık alan bilgisi de gerektiren çeviriler arasındadır. Özellikle bilimsel disiplinler arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bilhassa dünya ile entegre bir ülke olmamız nedeniyle, dünyada gelişim ve değişim gösteren çalışmalardan haberdar olmak zorunluluğu doğmuştur. Medikal alanda yapılan tercümeler, çeşitli alan birikiminin yanı sıra iyi bir araştırma ve takip de gerektirmektedir. Mesleğe hâkim olunan jargonların, terimlerin bilinmesi hayati önem arz etmektedir.

İnsanoğlunun ve genlerinin öncelikli tercihi hayatta kalabilmektedir. Bu doğrultuda medikal çeviriler, bizlere çok daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz için olmazsa olmazlar arasına girmektedir. Dünyada gelişen ve değişen medikal araçlardan haberdar olmak, ilaçlar üzerinde yapılan çalışmaları takip edebilmek hastaları yakından ilgilendirdiği gibi, kendi uzmanlık alanlarında hizmet veren doktorlar tarafından da takip edilmektedir. Böylelikle ilaç firmaları, doktorlar, eczacılar kendi çalışma alanlarının gerektirdiği donanıma sahip olurken hastalar da daha konforlu bir yaşam sürdürebilirler. Medikal tercümeler, konu ile ilgili gerekli araştırmayı yapabilen ve medikal alanda belirli bir donanıma sahip tercümanlarla yapıldığında esasında hayati bir önem arz etmektedir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*