Psikolojik danışmanlık nedir?

psikolojik danışmanlık, psikolojik danışma merkezleri

Tanımlaması oldukça zor olan psikolojik danışmanlık için bu zorluk insanların ve problemlerin çok yönlü, karmaşık ve çok boyutlu olmasından kaynaklanmaktadır. İnsan gelişimi ve problemin çözümüne yönelik, hem geliştirici hem de tedavici edici bir çaba olarak bilinen psikolojik danışmanlık nedir gelin daha ayrıntılı bakalım.psikolojik danışmanlık, psikolojik danışma merkezleri

Psikolojik Danışmanlık İçin Tanımlar

Karşılaşılan sorunlar, insanların farklılığı ve sorunları için başvuranların bulundukları çevrelerin farklılığı nedeniyle çok boyutlu ve karmaşık bir yapıya sahip olan psikolojik danışmanlık konusunda kesin bir tanım bulunmamaktadır. Ancak bu konuda yapılan bazı tanımlamaların ortak noktaları şöyledir:

  • Psikolojik danışma öğrenme süreci olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Sosyal bir ortamda gerçekleşir.
  • Yürütülen süreçte psikolojik danışman ve danışan olmak üzere iki taraf yer almaktadır.
  • Psikolojik danışma süreci, meslek elemanı olarak psikolojik danışmanın yaptığı yardımlardan oluşmaktadır. Bu yardımlar ise psikolojik yöntem ve teknik kullanımıyla gerçekleşir.
  • Psikolojik danışma için amaç, danışanların kendilerini ve çevrelerini daha iyi anlayarak kabul etmeleri, daha etkin seçimler yapabilmeleri, karar verebilmeleri ve uyum göstermeleri yoluyla kendilerini gerçekleştirebilmelerine yardımcı olmaktadır.

Psikolojik Danışmanlıkta Yardım Süreci Aşamaları

Psikolojik danışmanlık nedir? Yardım sürecinde hangi aşamalar yer alır?

Psikolojik danışmanlık, insanların yaşadıkları sorunların ve zorlukların içerisinde bulundukları çevre, çalışma koşulları, eğitim durumu, aile gibi çok yönlü olarak tanı koyularak çözüme ulaştırılması süreci olarak tanımlanabilir.

  • Aşama: Sorun yaşanan bir durum ya da kullanılmayan imkanların fark edilmesi
  • Aşama: Psikolojik danışmanlık hizmetinin bir başa çıkma yolu ya da imkanı olarak kabul edilmesi
  • Aşama: Psikolojik danışmanın seçilmesi
  • Aşama: Psikolojik danışmanlık süreci
  • Aşama: Psikolojik danışmanlık sürecinin değerlendirilmesi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*