Sıvı biyopsi nasıl yapılır?

sıvı biyopsi ne demek, sıvı biyopsi nerelerde kullanılır, sıvı biyopsi kullanımı

Sıvı biyopsi; Normal bir kan testinde olduğu gibi hastadan belli bir miktar kan alınır. Alınan kan örneğinde aşağıdaki parametreler incelenerek tanı ve tedavi açısından gerekli veriler elde edilir:

Dolaşan kanser hücrelerinin tespiti: Kan dolaşımına giren az sayıda kanser hücresi çeşitli yöntemlerle salgılanır. Ortaya çıkan hücre, çeşitli özellikleri için ayrıntılı olarak analiz edilebilir.sıvı biyopsi ne demek, sıvı biyopsi nerelerde kullanılır, sıvı biyopsi kullanımı

Kanser hücrelerine ait DNA örneklerinin tespiti: Kan dolaşımına giren kanser hücreleri hızla bölünmeye devam ettikçe belirli bir zamanda parçalanarak içeriklerini kan sıvısına aktarabilirler. Bu bileşenin en önemli bileşenlerinden biri, kanser hücrelerinden alınan bir DNA örneğidir. Sıvı biyopsi kanından kanser hücresi DNA’sı izole edilerek, kanser teşhisinin yanı sıra kanserin tiplendirilmesi, tedavinin DNA özelliklerine göre planlanması, tedaviye yanıtın belirlenmesi ve izlenmesi gibi paha biçilmez bilgiler sağlanmasına ek olarak birçok hedefe yönelik test gerçekleştirilir.

Kanser hücrelerine özgü yapısal ve fonksiyonel hücresel değişikliklerin çoğu, dolaşımdaki tümör kan hücreleri (dolaşımdaki tümör hücreleri; CTC’ler) veya bu hücrelerden izole edilen DNA, yani bir sıvı biyopsiden elde edilen materyal kullanılarak tespit edilebilir ve derinlemesine araştırılabilir.

Sıvı biyopsi kullanmanın faydaları nelerdir?

Sıvı biyopsi kullanmanın birçok avantajı vardır. Bu faydalar şu şekilde özetlenebilir:

Sert ve invaziv doku biyopsisi yöntemleriyle karşılaştırıldığında; Sıvı biyopsi basittir ve minimum müdahale gerektirir; ancak bu iyi bir uygulamadır.

Doku biyopsisi ve patolojik incelemeye göre daha ucuz bir işlemdir.

Tümörün genetik ve biyolojik arka planı hakkında paha biçilmez bilgiler sağladığından hem tedavi yönteminin belirlenmesinde hem de tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde çok faydalıdır.

Kullanımı ve kopyalanması kolay olduğu için tedavi sırasında kanser hücrelerindeki değişiklikleri ilaç direnci tepkileri açısından izlemenize olanak sağlar. Doku biyopsisi sadece teşhis amaçlı olduğu için benzer sonuçlar veremez.

Doku biyopsisinden elde edilen bir numune özel kimyasal işlemlerden sonra incelenebildiği için kanser hücresinin genetik yapısını incelemek için uygun değildir. Öte yandan kandaki kanser hücrelerine ait DNA tespit edilip sıvı biyopsi ile detaylı olarak incelenebilir.

Bir doku biyopsisinin patolojik incelemesi birkaç hafta sürebilmesine rağmen, sıvı biyopsinin sonucu çok daha erken belirlenebilir.

Sıvı biyopsinin geleceği nedir?

Genetik araştırma ve gen terapisi, günümüzün en popüler araştırma konuları arasındadır. Kanserin temeli de genetik olarak bağlantılı olduğundan, bu alandaki araştırmalardaki ilerlemeler, kanserin teşhis ve tedavisi için de yeni olanaklar sunmaktadır.

Güncel genetik araştırmalar ışığında sıvı biyopsisinin önem kazanacağı söylenebilir. Çünkü sıvı biyopsi ile kan dolaşımındaki kanser hücrelerinin bir gen haritası yapılabilir. Bu şekilde, gen terapisi için olası hedef bölgeler belirlenebilir ve etkili gen terapisi ile kanser tamamen ortadan kaldırılabilir. Benzer şekilde, kullanılan tedavilere bağlı olarak kanserin geliştirdiği direnç mekanizmaları ortadan kaldırılarak kanser tedavisinde de önemli ilerlemeler sağlanabilir.

Likit biyopsi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, uzman doktorlardan yardım almak için hastanemizle iletişime geçebilirsiniz.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*