TESETTÜR GİYİMİN İSLAM AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?

tesettür giyimin önemi, tesettür giyimin islam açısından önemi, islam açısından tesettür giyim

Tesettür, kelime anlamı olarak örtmek ve örtünmek anlamlarına gelen fakat aslında çok daha derin anlam ve şartlar içeren bir sözcüktür. Haramdan sakınmayı, Kuran’da belirtilen ve de avret yerleri diye anılan kapatılması gerekli görülen yerleri kapatmayı içeren tesettür, İslam’da ve de Müslüman toplumlarda geniş bir yer tutar. Dini konularda uzmanlaşmış kişiler de sık sık tesettürün günümüzde nasıl yanlış algılandığı, olduğundan ne kadar farklı yorumlandığı ve de amacından saptırılarak İslam’ın emrettiği halinden nasıl da farklı bir hal aldığı konusunda uyarılar yaparlar.tesettür giyimin önemi, tesettür giyimin islam açısından önemi, islam açısından tesettür giyim

Tesettür giyim,  İslam’ın özenle ve titizlikle üzerinde durduğu en önemli konulardan biridir. Tesettür, toplumsal düzenin gerekliliği olarak görülen aynı zamanda da toplumdaki kadın erkek ilişkilerini olması gerektiği gibi en düzgün ve uygun şekilde düzenleyen bir olgudur. Denilebilir ki tesettür daha doğrusu kuralına ve adabına uygun tesettür giyim İslam’a göre toplumun düzenini ve ahlakını sağlayan can damarlarından biridir. İslam’da bu kadar büyük bir öneme sahip olmasına rağmen toplumumuzda tamamen düzgün ve İslami kurallara uygun olarak uygulandığı söylenemez. Aslında tesettür erkekleri de kapsamasına rağmen genel itibariyle daha çok kadınlarla ilişkilendirilir. Bunun nedeni İslam’da bahsedilen örtülecek yerlerin çokluğuyla alakalıdır denebilir. Sıradan bir giyim tarzıyla erkekler örtünebilirken, kadınlar için iş biraz daha karmaşıktır.

Tesettür giyim,  kişilerin sadece örtünmesini değil aynı zamanda da bu yerlerini belli bile etmemesini ister. Örneğin birçok mezhepte kişinin içini belli edecek incelikteki bir kıyafet giymiş kimse örtünmüş kabul edilmez. Çünkü İslam’da avret yerlerinin sadece örtünmesi değil belli edilmemesi gerektiği de açık şekilde belirtilmiştir. Vücut hatlarını belli eden darlıktaki alt ve üst giyimler ile içini gösteren yani teni belli eden incelikteki her türlü kıyafet İslam’ daki tesettür çerçevesinin dışında kalır. Tesettürün nedeni insanları haram olana bakmaktan korumak ve onları haramdan uzak tutmaktır. Bu nedenle tesettür giyim,  İslam’da oldukça büyük ve önemli bir yere sahiptir. Doğru uygulandığı sürece tesettür İslam’da insanları haramdan koruyan bir araç olarak görülmektedir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*