Ticari Tercümenin Şirketler İçin Önemi Nedir?

ticari tercümenin şirketler için önemi, ticari alanda yapılan tercümeler, ticari tercüme yapma

Ticari tercüme denildiğinde akla ilk olarak bankacılık ve finans sektörleri gelse de ticari tercüme daha birçok alanda yapılmaktadır. Sigortacılık, distribütörlük ve bayilik anlaşmaları, mevzuatlar ve geneldeler, konşimentolar, garanti belgeleri, imza sirküleri, yatırım danışmanlığı bunlardan sadece bir kaç tanesidir. Ticari tercüme genellikle çok uluslu ve uluslar arası şirketlerin bünyesinde kullanılmaktadır.ticari tercümenin şirketler için önemi, ticari alanda yapılan tercümeler, ticari tercüme yapma

Ticari tercüme aynı zamanda adli belgeler hukuki yazılar, hukuki belgeler, ticari belgeler, resmi belgeler, matbu evraklar, kıymetli evraklar, resmi raporlar, ihale şartnamesi, ticari teklif, fizibilite raporu, banka dekont, hesap dökümü, banka hesap özeti, finans işlemleri, uluslararası taahhütler, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, toplantı tutanakları, toplantı tutanakları, mali raporlar, piyasa öngörüleri, karlılık analizleri, pazar araştırmaları, her türlü ticari reklam ve tanıtım projeleri, ticari içerikli mahkeme kararları, kanun, yönetmelik, tüzük ve mevzuatlar, gümrük raporları, gümrük sertifikaları, ürün bilgileri – detayları, gümrük belgesi, gümrük bildirimleri – gümrük beyannameleri, gümrük yazıları, gümrük evrakları, vekaletname, ve taahhütname gibi ticaretin her alanıyla ilgili olan yazışmalar ve evraklarda kullanılıyor. Ticari tercümede şirketlere kolaylık sağlayan diğer bir hizmet de ticari okuma denen teknik. Ticari okumada kelime kelime çeviri gerekmez, yalnızca metin başka bir dile çevrilerek açıklanır. Bununla beraber, istenilen bütün detaylar da bu çeviriyle birlikte elde edilebilir.

Örneğin; bir şirketiniz var ve gelen yabancı konuklarla nasıl iletişim kuracağınızı, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi nasıl tanıtacağınızı bilmiyorsunuz. İşte bu noktada ticari tercüme yapan firmalar yardımınıza koşuyor, yabancı konuklarınız ve ticari muhataplarınız ile yaptığınız iş görüşmeleri ve toplantılarda, fabrika ve şantiye gezilerinizde, uluslararası iş anlaşmaları, iş yemekleri, sözlü tercüme gerektiren iş gezileri gibi mekânlarda size her an ticari tercüme hizmetini sunuyor.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*